Verjongingskuur voor Springer-park

Een tiental mannen van Wieringen Prins Hoveniers en Pius Floris Boomverzorging Amsterdam werken momenteel druk maar eensgezind aan een gefaseerde renovatie van de zogeheten Springer-tuin in Haarlem die rondom het verzorgingshuis Spaar en Hout ligt. Hier wordt een donker en gedateerd park getransformeerd tot een lichte en luchtige parkruimte. Buro Mien Ruys uit Amsterdam maakte het ontwerp.

Wie: De landschapsarchitecten van Buro Mien Ruys
Wat: Nieuwe inrichting van het park rondom het verzorgingshuis Spaar en Hout
Waar: In Haarlem, tussen de Haarlemmerhout en het Spaarne
Waarom: Het park is ooit aangelegd als tuin bij een zeventiende eeuwse buitenplaats. In 1930 richtte landschapsarchitect Springer het opnieuw in, maar zijn ontwerp werd in de loop van de jaren behoorlijk aangetast. Zonder beleid werden nieuwe bomen aangeplant waardoor de parkachtige afwisseling tussen open en dichte delen nagenoeg verdween. Ook het uitzicht op de naastgelegen Spaarne is op veel plaatsen belemmerd. Als gevolg van de groei van het aantal auto’s was er veel te weinig parkeergelegenheid. Bezoekers plaatsten hun auto’s daarom her en der in het park hetgeen een rommelig beeld veroorzaakte.
Door zijn lange historie en het extensieve gebruik ontwikkelde Spaar en Hout zich ook tot een bijzonder rijke groeiplaats van stinzenplanten, met zeldzaamheden als Haarlems klokkenspel en bosgeelster. Bij de uitvoering van de plannen moest zorgvuldig met deze stinzenflora worden omgesprongen.
Hoe: Spaar en Hout schakelde de architecten van het Amsterdamse Buro Mien Ruys in voor de herinrichting van het park. Zij stelden een visie voor waarbij ze respectvol omgingen met de erfenis van Springer. “Maar het is geen letterlijke restauratie”, vermeldt Boto van der Meulen van Buro Mien Ruys. “Je hebt inmiddels ook te maken met eisen van nu, zoals de beschermde status van sommige stinzenplanten en de eisen van het parkeren. Aan ons de opgave om dit soort nieuwe gegevens in een ontwerp te verenigen samen met de in de tijd gegroeide waarden, zodat iedereen het park straks weer als een samenhangend en harmonieus geheel kan ervaren.”
Meer parkeerplaatsen, maar uit het zicht, een kleiner maar evenwichtiger bomenaantal en het vernieuwen en uitbreiden van een vloeiend netwerk van zwierig meanderende paden: die drie punten vormen zo’n beetje de hoofdlijnen. Van der Meulen: “Het park was verstikt en versleten en wij willen het weer ruimtelijk en licht maken zoals in de tijd van Springer.” Buro Mien Ruys schakelde de hulp van Pius Floris Boomverzorging in voor een inventarisatie van de aanwezige bomen. Die kwam tot de conclusie dat er 74 bomen moesten worden verwijderd. Met name langs de lange rechte oprijlaan waar een rij van op elkaar gepropte bomen een donkere tunnel hadden gevormd, werd flink gesnoeid. Wieringen Prins ontfermde zich ondertussen over de overige renovatiewerkzaamheden. Zo werden doorgegroeide heesters voor de kamers van de bewoners verwijderd zodat zij weer onbelemmerd naar buiten kunnen kijken. En voor de ingang – voorheen een aftandse parkeerplek – ligt inmiddels een border met vrolijke vaste planten.
Hoeveel: door de monumentale status van het park moest er eerst heel wat papierwerk worden verricht. Van der Meulen: “Zoals bijvoorbeeld het verkrijgen van een parkeerbestemming in het bestemmingsplan. Die was er zelfs nog niet.” Begin 2013 kwam er groen licht. “We hebben nu ongeveer twintig procent van alle werkzaamheden afgerond. Het komende jaar willen we de rest van de ongeveer drie hectare grond aanpakken.”
Als alles klaar is, zal Wieringen Prins Hoveniers het park onderhouden volgens een beheersplan dat tevens is opgesteld door Buro Mien Ruys.

Toelichting foto: Boto van der Meulen (Mien Ruys) en Wies Blomjous (Lid Tuincommissie Spaarn en hout) zoeken nieuwe bomen uit op de bomenkwekerij.

« Terug naar alle projecten

Verjongingskuur voor Springer-park
 
Verjongingskuur voor Springer-park