Fauna Uittreed Plaats

Wie: Stadsdeel Oost i.s.m. Rijkswaterstaat
Wat: Er werd een zogeheten Fauna Uittreed Plaats (FUP) gemaakt in de wand van het Amsterdam-Rijnkanaal. Om passanten hierop te attenderen werd daar een speciaal bord bij geplaatst en dat bord werd onlangs officieel onthuld tijdens een feestelijke bijeenkomst. Wieringen Prins verzorgde deze bijeenkomst.
Waar: Vlakbij de Nescio-brug aan het Amsterdam-Rijnkanaal ter hoogte van het Diemerpark en het Diemerbos. Vanwege een redelijk ongerepte natuur, verplaatsen dieren zich hier van bos naar park en steken daarbij het kanaal over. Het is een belangrijk onderdeel in het netwerk van de Ecologische Hoofdstructuur die hier tot aan het Gooi reikt.
Waarom: Er is tegenwoordig veel aandacht voor het aan elkaar koppelen van natuurgebieden zodat dieren de kans krijgen zich over grote afstanden te kunnen verplaatsen. Daar waar zo’n netwerk knelpunten vertoont, grijpt de mens in. Waar nodig worden er bijvoorbeeld FUP’s gemaakt, waarbij een steile wand wordt voorzien van twee goed begaanbare hellingen. Maar ook worden er alom eekhoornviaducten en paddentunnels aangelegd.
Hoe: Het officiële deel van de opening bestond uit het uitpakken van het bord door een aantal schoolkinderen. Vergelijkbare borden staan bij meer punten in en om Amsterdam waar natuurgebieden door middel van menselijk ingrijpen zijn gekoppeld. Met de kinderen van het IJburg College werd bovendien nog een ringslangnest opengelegd waar maar liefst 500 eieren werden gevonden.

« Terug naar alle projecten

Fauna Uittreed Plaats
 
Fauna Uittreed Plaats