Landelijke en lokale overheden

Overheden hebben een brede verantwoordelijkheid. Zorg en onderhoud van grote plantsoenen, parken, pleinen zoals het Sarphatipark en het Vondelpark, om maar een paar internationaal vermaarde voorbeelden te noemen, maken daar deel vanuit. Dat doen ze natuurlijk niet zelf. Dagelijks zijn wij, als rechterhand en uitvoerder voor de overheid, op deze plekken terug te vinden. Onze kennis en ervaring zetten we echter ook in voor kleinere speelplaatsen, sportvelden, begraafplaatsen en parken. Vaak betreft het renovatie en onderhoud tijdens regulier geplande onderhoudscycli, maar we denken regelmatig, gevraagd en ongevraagd ook mee met onze opdrachtgevers. Het gaat ons tenslotte om goede zorg en waardering van mensen die kunnen genieten van met liefde aangelegd en beheerd groen.