Onze prestaties op de CO2 ladder

De verwachte klimaatverandering is de grootste collectieve uitdaging van de komende decennia. De klimaatveranderingen hebben niet alleen invloed op het milieu, ook mens en dier zullen hinder ondervinden van de veranderingen. In Nederland heeft dit onder andere geleid tot de CO2 prestatieladder.

De CO2 prestatieladder heeft als doeleinde dat de inschrijvende organisatie goed inzicht heeft in haar CO2 verbruik, en daarnaast stimuleert het de organisatie om dit verbruik te reduceren. Inmiddels hebben diverse opdrachtgevers de CO2 prestatieladder toegevoegd aan hun lijst met gunningcriteria.

Wieringen Prins heeft altijd middels diverse initiatieven haar best gedaan om haar CO2 uitstoot zo beperkt mogelijk te houden. Als reactie op de huidige ontwikkelingen heeft Wieringen Prins besloten een eigen CO2 prestatieladder op te stellen.
De belangrijkste voorbereidingen zijn getroffen en eind april verwachten we dat onze inspanningen beloont worden middels certificatie.

BijlageGrootte
Energiemanagement actieplan ID 3B WPH+PFBA 2013 versie 2.0.pdf159.21 KB
Communicatieplan ID 3C WPH+PFBA 2014.pdf127.25 KB
CO2 emissie reductie initiatieven ID 3D WPH+PFBA 2014 versie 4.0 voor website.pdf45.34 KB
Bijlage 1, ID3D Substrado BBV 2014.pdf612.37 KB
Bijlage 2, ID3D CO2 wijzer plantenbakken 2014.pdf142.14 KB
Bijlage 3, ID3D CO2 wijzer tuinen 2014.pdf813.45 KB
Bijlage 4, ID3D Afvalwijzer 2014.pdf63.08 KB
Bijlage 5, ID3D Groenafval, grondstof van de toekomst 2014.pdf24 KB
Bijlage 6, ID3D Leven op daken.pdf7.38 MB
Bijlage 7, ID3D Duurzaam gebouwd.pdf1.47 MB
Bijlage 8, ID3D Stadshout 2014.pdf355.27 KB