Voor toekomstig groen

Trede drie van de CO2-Prestatieladder is in zicht. Wieringen Prins werkt er dan ook hard aan om zo bewust mogelijk met het milieu om te gaan. Want wij willen niet alleen nu een groene omgeving, maar we willen dat die omgeving over vijftig jaar nog steeds groen is. De CO2-Prestatieladder is een instrument waarmee de CO2 uitstoot bewust wordt afgewogen. Dat instrument zetten we in bij de eigen bedrijfsvoering, maar ook bij projecten. Door zo hoog mogelijk op de CO2-Prestatieladder te scoren, dragen wij als Wieringen Prins een steentje bij aan het behoud van de natuur.

Hoe doen we dat? Veel van ons motorisch gereedschap is vervangen door elektrische varianten. Afval wordt zoveel mogelijk gerecycled door Wieringen Prins en soms bij derden. Gaandeweg wordt iedereen er steeds bewuster van. We voeren het geleidelijk in en merken dat ook onze opdrachtgevers er steeds vaker naar vragen.
Het doel van de ladder is om bedrijven te stimuleren hun eigen CO2-uitstoot terug te dringen, de maatregelen daadwerkelijk uit te voeren en bovendien de verworven kennis te delen met collega's, kennisinstellingen, maatschappelijke partijen en overheden. Als beloning kom je met een hogere trede op de ladder eerder in aanmerking voor bepaalde projecten. Dus naast onze wens het milieu te helpen, levert het ons ook een betere concurrentiepositie op. Zo snijdt het mes aan twee kanten.

« Terug naar het nieuwsoverzicht

Voor toekomstig groen
 
Voor toekomstig groen