Succesvolle afronding Roadshow

Voor wie het nog niet wist: de Pius Floris Roadshow is een reizend evenement waarmee Pius Floris in diverse delen van het land lezingen organiseert op het gebied van boomverzorging en -advies. “We doen dat nou vijf jaar en het is elk jaar weer een groot succes”, blikt Henk Werner terug. Het aantal deelnemers blijft, ondanks een krimpende markt, dan ook zeer stabiel. Net als andere jaren kwamen er ook dit jaar zo’n driehonderd geïnteresseerden op af, waarvan 55 in Amsterdam. Op de vraag wie dat zoal zijn, antwoordt Werner: “Het zijn voornamelijk medewerkers van gemeentes en andere overheidsinstanties die met groen en met name bomen werken.”
Het programma liegt er dan ook niet om. Alles wordt uit de kast getrokken om de aanwezigen zo breed en actueel mogelijk te informeren. Vijf onderwerpen zijn er dit jaar behandeld. Werner: “Die onderwerpen worden door ons geselecteerd en waar nodig nodigen wij deskundigen uit om ze uiteen te zetten.”
De eerste spreker kwam echter uit eigen stal: Nicolaas Verloop vertelde over de quickscan. Een hulpmiddel om bodemgegevens (wortelpatronen) van een bepaalde plaats in de computer op te slaan zodat men van achter het bureau kan zien wat de te verwachten wortelschade is bij het leggen van kabels en leidingen volgens een bepaald tracé en dat is handig. “We hebben onlangs Bussum geïnventariseerd en daar wordt inmiddels heel succesvol met deze quickscan gewerkt”, weet Werner.

Het tweede onderwerp betrof Substrado BBV: een substraat dat is samengesteld op basis van substraat uit de tuinbouw, natuurcompost, perlite en biologische preparaten. Het geeft arme, uitgeputte grond zo’n oppepper dat hij niet vervangen hoeft te worden. Aan de hand van een terugkoppeling van enkele projecten werd aangetoond hoeveel kosten daarmee al werden bespaard. Bovendien zijn de ingrediënten stuk voor stuk reststoffen afkomstig uit de tuinbouw waardoor het substraat tevens een duurzaam product is en prima past binnen de filosofie van een circulaire economie.

Toen was het woord aan Lies Steel van Teccon die vertelde over Mobile Mapping: een techniek waarbij een rijdend voertuig beelden neemt van een gebied om ze vervolgens digitaal te presenteren. Het voordeel hiervan is dat alle bomen, maar in principe alle elementen in de buitenruimte in kaart worden gebracht zodat je van achter je bureau een overzicht van de situatie hebt, maar ook alle hoeveelheden en maten
Handig voor groenbeheerders die hiermee goed kunnen anticiperen als er bijvoorbeeld een straat wordt heringericht. Je ziet in één oogopslag welke bomen weg moeten en hoe de straat er uiteindelijk weer uit komt te zien.

Na een korte koffiepauze viel de beurt aan Dennis de Goederen en Jorn Beerendonk van Pius Floris. Zij vertelden alles-wat-u-moet-weten over complexe boomziektes. In het kader van beter voorkomen dan genezen gaven zij aan wat de stand van zaken is en hoe daarop geanticipeerd kan worden.

Tot slot was er een lezing over het inkoopbeleid van gemeentes. Strateeg Gerko Rietveld trok aan de bel over het huidige aanbestedingsbeleid waarbij vrijwel zonder uitzondering de laagste prijs doorslaggevend is. Volgens hem werkt dat een zorgelijke niveaudaling in de hand. Om dat te voorkomen moet er volgens Rietveld een andere manier van aanbesteden worden gehanteerd waarbij niet alleen de kosten maar ook kwaliteit bepalend is.

Na de laatste woorden van Rietveld konden de aanwezigen tijdens een informele borrel nog uitvoerig napraten met de sprekers. Van die mogelijkheid werd gretig gebruik gemaakt.
Met deze vierde editie van de Pius Floris Roadshow heeft het boomverzorgingsbedrijf zijn autoriteit op het gebied van boomverzorging en –advies weer eens goed kunnen bevestigen.

« Terug naar het nieuwsoverzicht

Succesvolle afronding Roadshow
 
Succesvolle afronding Roadshow