Onderhoud en beheer

Onderhoud is behoud. Tuinen, bedrijfsterreinen, parken en plantsoenen moeten nadat ze zijn aangelegd goed verzorgd worden. En dat is iets wat we bij Wieringen Prins al jarenlang doen: verzorgen en beheren van groen. Onderhoud betekent bij ons niet een paar keer maaien en schoffelen, maar de verantwoordelijkheid nemen voor het gehele project. Voor ons staat daarbij het imago van het terrein centraal: voor gemeentes, bedrijven, woningbouwcorporaties en particulieren is onderhoud vooral een middel om het terrein aantrekkelijk te houden. Dat beseffen wij maar al te goed.

Maaien en gazonbeheer, schoffelen en borstelen, snoeien en onkruidbestrijding; Onderhoud bestaat uit vele onderdelen. We werken daarbij meer en meer met beeldbestekken, waarin telkens gekeken wordt of en wanneer er onderhoud moet worden gepleegd. Meerjarenovereenkomsten zorgen ervoor dat we gedurende langere tijd de zorg en liefde over uw grond en groen kunnen uitzaaien.

Duurzaam groenbeheer, klimaat en natuur sparende werkwijzen worden niet alleen gevraagd, maar zijn ook een noodzaak om onze wereld voor het nageslacht te bewaren. Ecologisch onderhoud is in opkomst.