Ecologisch groenbeheer

Hierbij staat duurzaamheid centraal en natuurlijke groei staat voorop. Het gehele onderhoud is gericht op de natuurlijke ontwikkeling van het project. Maaien wordt in ecologische gebieden vaak alleen gemaaid gedaan als dat geen schade aan dier- en plantsoorten oplevert.

Ecologisch onderhoud is grote uitdaging als parken, plantsoenen, tuinen of groenstroken door publiek gebruikt kunnen worden. Ecologisch groenbeheer betekent onderhoud in de subtiele driehoek van natuur, cultuur en waterwinning rekening houdend met het publieke belang.

Ook boomonderhoud is iets wat wij op ons kunnen nemen. Zorgfaseplannen dienen niet alleen voor een efficiƫnte en goed geplande uitvoering van het onderhoud maar zorgen er tevens voor dat u uw zorgplicht, zoals vastgelegd in de flora- en faunawet, voor bomen en groen na kunt komen.