Dak- en gevelbegroeiing

Met de tijd meegaan betekent ook vooruit kunnen denken, bijvoorbeeld over klimaatontwikkelingen. We zetten ons beste beentje voor bij het bedenken en op een alternatieve manier benutten van de beschikbare ruimte om meer groen in de stad te realiseren. Daken en gevels worden op maat ontworpen, zodat gunstige voorwaarden geschapen worden wat betreft leefbaarheid en watermanagement. Dakbegroeiing zorgt voor een afvoervertraging van water na een regenpiek. Het vastgehouden vocht verbetert bovendien de luchtvochtigheid en de groene dakbekleding zorgt voor geluidsdemping, isolatie en een schonere lucht. Bijkomend voordeel is dat de levensduur van daken op deze manier wordt verdubbeld, om nog maar te zwijgen over het verbeterde uitzicht. Zeker: ook uw persoonlijke leefklimaat verbetert met Wieringen Prins!

Sinds kort is het concept ‘Leven op daken’ gestart dat dakdekkers en dakbegroeners bij elkaar brengt. Wieringen Prins werkt binnen de ‘Leven op daken’-formule samen met dakdekkers, die de infrastructuur aanleggen. Daarop komt doek, een drainagesysteem, substraat en beplanting. Het resultaat is prachtig en bovendien krijgt een klant met Leven op daken maar liefst 10 jaar garantie op de daktuin. Voor meer informatie www.levenopdaken.nl.


Illustratie: Zinco Benelux